10 februari 2009

Moral och Teknik - fidelningsfrågans två sidor

Frågan om fildelning växer sig allt större. På de ena sidan står moralmänniskorna, som känner medlidande för för musikindustrin, eller helt enkelt räknar teknikens fördelar som ett brott, samt uppehovsrättshavarna som är rädda att förlora sina jobb. På den andra sidan står folket som laddar ner och vill använda sig av ny teknik vare sig musikindustrin gynnas eller inte.

Kort sagt: Moral möter teknik. Jag föraktar inte moralen hos människor, men jag har en förklaring till varför et är som det är och varför jag inte har samma uppfattning i frågan.

Till en början skrämdes vi nog alla av tanken på att ladda ner olaglig media. Men idag har de flesta hunnit inse att en lag endast är definierad av staten själv, och att det enda läskiga med att bryta mot lagar är att bryta mot den inre, mänskliga moralen. Är en lag meningslös kan du bryta mot den utan (överdrivet) dåligt samvete. Och det är därför moralmänniskorna har så svårt att byta sida; de blandar ihop moralen med lagar.

Själv har jag tidigare varit emot den "olagliga" fildelningen, men sen ungefär ett år tillbaka har jag bytt sida. Att musikindustrin lider är tråkigt, men hela tanken med en industri är skapad av människan. Det är inte tekniken; för den ligger i naturen. Människan skapade lagarna, inte musiken. Vi måste använda oss utav metoder som gynnar tekniken; så har vi alltid gjort. I det ultimata samhället överlever uppehovsrättsinnehavarna trots att fildelarna får sina låtar.

The Pirate Bay är ett exempel på företagande som det borde gå till. Två människor får en kanonidé, och skapar något som andra människor har nytta utav. Idag är The Pirate Bay ställt inför rätta. Och min följdfråga är: Varför? Varför har vi människor skapat ett system där det inte lönar sig att komma på en idé som vanligt folk kan ha glädje av? Där det är ett brott att komma på och sprida idéer?

För visst är det väl ändå folket, individerna, som vi ska prioritera, och inte de företag som gynnas av dagens uppehovsrätt? I mitt drömsamhälle styrs företagen av människornas behov; efterfrågan borde få styra istället för... ja, dagens system, hur tanken bakom det nu är.

Musikindustrin har inte försvunnit än. Visst, skivaffärer stänger ner. Men artisterna har ju inte blivit fattigare eller fått det sämre? Och det beror på att de fortfarande är populära. Det finns folk som köper skivor, filmer och spel. Det finns folk som går på konserter. Det finns folk som lyssnar på radio. Det finns en framtid för uppehovsrättsinnehavarna. Och det finns en framtid för fildelarna; även om man så skulle fortsätta förbjuda fildelning skulle folk ändå fortsätta att ladda ner.

Nu är en stor bojkott mot fildelning igång, och självklart deltar jag i denna. Själv är jag stolt illegal nedladdare - och det kommer jag fortsätta vara!

För övrigt anser jag att piratpartiet har ett oförskämt stort stöd bland ungdomar, med tanke på att de bara tycker några få saker. Undrar just vad som skulle hända med välfärden och utrikespolitiken om piratpartiet höll i tyglarna!

3 kommentarer:

Christian Engström (pp) sa...

Vi siktar inte på att själva sitta i en regering. Kommer vi in i riksdagen i vågmästarställning kommer vi att stödja endera Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt som regeringsbildare, beroende på vem av dem som ger oss det bästa budet när det gäller att välja rätt väg in i informationssamhället.

Därför blir det ingen skillnad för vare sig välfärden eller utrikespolitiken vare sig vi kommer in eller inte. Kommer vi in blir som endera Mona eller Fredrik vill ha det. Kommer vi inte in blir det också som endera Mona eller Fredrik vill ha det.

Men om vi kommer in i vågmästarställning, då kommer det bli en regering som tvingas värna de medborgerliga rättigheterna och reformera immaterialrätten så att den passar vår tid. Så blir det vare sig den regeringen kommer ledas av Mona eller Fredrik, för annars kan hon eller han inte räkna med vårt stöd.

En röst på Piratpartiet påverkar inte balansen mellan höger och vänster, men ger starkast möjliga effekt i frihetlig riktning.

Läs mer om vår vågmästarstrategi på vår hemsida.

Simon Palme sa...

Men grundtanken med politiska partier är väl ändå inte att agra vågmästare? Vad händer då med demokratin?

Okej, tekniskt sett är det en smart taktik, och jag förstår er inställning. Men samtidigt: i egenskap av politiskt parti anser jag, helt personligt, att ni borde tycka något i alla de viktigaste politiska frågorna. Jag har dock aldrig sagt att ni behöver påverka åt höger eller vänster.

Magnus Persson sa...

Jag vill också göra ett tillägg!

Christian: "frihetlig riktning"? Piratpartiets strategi innebär ju explicit att ni kan stödja en utveckling i generellt ofrihetlig riktning, så länge man inte tullar på mänskliga rättigheter eller gör det på immaterialrättsområdet. Exempelvis är Piratpartiets principer helt förenliga med Vänsterpartiets politik, vilket ingen liberal tycker är särskilt frihetligt, alldeles oavsett politikens inriktning vad gäller immaterialrätt.